LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Рахманов, В. О. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: засвоєння знань, навчальний процес, освітньо-інформаційне середовище, якісь професійної підготовки., 371.315.7.001.57(045) [УДК 378.14]
У статті розглянуто взаємодія різних моделей навчального процесу в освітньо-інформаційному середовищі. Це дає змогу оптимізувати організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. Використання властивостей освітньо-інформаційного середовища надає нової якості всій роботи викладача та студента: формується професійна поведінка, що акумулює в собі вищі рівні спрямованості, знань і готовності до дії; розвинуті знання стають інструментом для самоаналізу і вияву резервів саморозвитку; високий рівень здібностей стимулює саморозкриття особистості, а вдосконалення педагогічної технології – пошук результату. Організація продуктивної взаємодії викладача та студентів, з використанням властивостей освітньо-інформаційного середовища, сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у ВНЗ, створенню умов для самореалізації, самовизначення особистості студента, розкриттю творчого потенціалу особистості, формуванню ціннісних орієнтацій та моральних якостей з їх наступною актуалізацією у професійній діяльності.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.