LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Козирев, С.П.; Корченко, А.О.; Мацьків, Н.С.; Гречишкіна, О.М. (2010)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
На  сьогоднішній  день  в  індустрії  безпеки  розпочався  новий  етап.  На  загальному  фоні найбільш  динамічно  продовжують  розвиватись  сучасні  системи  ідентифікації  та  захисту інформації. Особливу увагу привертають до себе біометричні засоби захисту інформації (БЗЗІ), що обумовлено їх високою надійністю та досягненим в останній час значним здешевленням [1]. Використання  БЗЗІ  дозволяє  підняти  на  принципово  новий  рівень  якості  автоматизовані системи різнопланового призначення. Це обумовлено перспективністю використання біометрії, універсальністю біометричних  характеристик  та розвитком інформаційних технологій. Саме в момент такого великого поширення інформації [2,3,4,5,6,26,28] стосовно БЗЗІ постає проблема вибору  біометричної  технології  в  залежності  від  вимог  конкретної  прикладної  задачі,  тому створення реокмендації щодо вибору БЗЗІ є актульною задачею.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.