LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Бабій, В.В.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 004.891(043.2) [УДК 629.73]
 В наш час, бурхливого розвитку інформаційних технологій активно впроваджується значна кількість нових інноваційних продуктів та удосконалюються вже відомі людству технології. В світовій авіації чимало зусиль докладається для того щоб автоматизувати системи управління повітряним рухом та мінімізувати втручання людини в їх роботу, по суті роблячи людину лише спостерігачем та контролером за злагодженістю роботи цих систем. Впровадження експертних систем в авіацію, а саме в управління польотами, дасть змогу якраз автоматизувати цей процес, та суттєво зменшити час, що витрачається на прийняття рішень.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.