LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Вольченко, О. І. (2015)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
Таку назву отримала закономірність, яку встановлено у сфері контактноімпульсної взаємодії металополімерних пар тертя авторами О.І. Вольченком,Д.О. Вольченком, М.О. Вольченком, А.МД. Пашаєвим, А.Х. Джанахмедовим іС.І. Криштопою (диплом на відкриття №462 від 28.12.2013 р., заявник – ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу). Учені встановили невідому раніше закономірність зміни зносо-фрикційних характеристик поверхневих шарів у металополімерних парах тертя. Вона полягає в тому, що припереполяризації електротермічний опір дискретних контактів з різною енергетичною активністю мікро-конденсаторів і мікро-термобатарей впливає на інтенсивність зношування мікровиступів й призводить до дестабілізації коефіцієнтатертя.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.