LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
БІЛОРУС, О.Г. (2014)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: глобалізм; глобалізатор; конкурентоспроможність; глобальна дипломатія; Росія; Україна; ЄС; євроатлантичний глобалізм; євроазійський глобалізм;, 339.9 + 327.56
У статті розглядається стрімкий розвиток системи глобалізму, результатом формуванняякої стане поява абсолютної економічної та політичної влади союзів глобальних мегакорпорацій як новоїформи надексплуатації країн і регіонів, що, безсумнівно, приведе до дезінтеграції світу. Автор дає науковеобґрунтування закономірностей, шляхів і перспектив розвитку людства. Автор зазначає, що створенняоднополюсної глобальної надсистеми і нового тотального світопорядку є неминучим, і доходить висновкущодо існування об’єктивних законів глобалізму, в тому числі і закону глобалізації. Тотальний силовий глобалізмрозглядається як нова світова тоталітарна система, що сама по собі є загрозою людству. Пропонуєтьсянизка наукових рекомендацій збереження земної цивілізації і переходу до нової якості розвитку. Аналізуєтьсяросійська стратегія «Последняя битва за Украину», яка є виразним проявом глобальної кризи геополітики інебаченого загострення внутрішнього конфлікту у світ-системі глобалізму, конфлікту між євроатлантичнимглобалізмом (США – ЄС) і євроазійським глобалізмом (Росія). Автор розглядає місце України на геополітичнійкарті світу, шляхи вирішення російсько-українського конфлікту та збереження Україною своєї незалежності.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.