LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ПАВЛЮК, О.О.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2014)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР); соціальні та екологічні ризики; кредитування корпоративних клієнтів; фінансування інвестиційних проектів; моніторинг екологічного та соціального ризику; система управління ризиками;, 330.131.7 [339.732.2/.4]
В останні роки суспільство приділяє все більше уваги тому який вплив чинить кредитна таінвестиційна діяльність фінансових організацій на навколишнє середовище. Тому актуальним є впровадженнясистем управління екологічними та соціальними ризиками. Ці системи повинні відповідати специфіцідіяльності банку та рівню екологічних та соціальних ризиків, які пов’язані з його діяльністю.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.