LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Головань, Сергій Миколайович; Національний авіаційний університет; Давиденко, Анатолій Миколайович; Інститут проблем моделювання ім. Г.Є. Потона; Хорошко, Володимир Олексійович; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій; Щербак, Леонід Миколайович; Національний технічний університет (2006)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: Інформаційна безпека, УДК 681.3.06
У роботі викладені загальні підходи з використанням результатів опублікованих праць, нормативних матеріалів, сучасних стандартів до нормування праці працівникам підрозділу захисту інформації з обмеженим доступом, організація робочого місця працівників, обгрунтовання вибору типів і кількості технічних засобів призначених для роботи з метеріальними носіями інформації з обмеженим доступом та рівені використання технічних засобів.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.