LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Захарова, І.С.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 624.011(043.2) [УДК 7.012]
 На межі ХIХ-ХХ ст. на етапі становлення та формування дизайну як нової сфери творчості увага акцентувалася на активному впровадженні в різні сфери життя продуктів індустріального виробництва з підкресленою відмовою від традицій на користь нового, відмову від декоративності на користь функціональності. Проте сьогодні все більше уваги звертається на два основні чинники сучасного світового процесу: з одного боку, це бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, з іншого – викликані ним соціальні та екологічні проблеми. Засобом вирішення даних проблем можна запропонувати нову лінію у проектно-творчій діяльності – екодизайн [1].
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.