LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Бірілло, І. В. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: інформатика, сучасні інформаційні технології, комп’ютерне моделювання, архітектор., 72 [УДК 378.147]
У статті розкрита актуальність проблеми підготовки майбутніх архітекторів,професійний рівень яких повинен відповідати вимогам сьогодення. У роботі розкрита роль навчальної дисципліни «Інформатика і основи комп’ютерного моделювання». Визначено завдання курсу та результати навчання. Встановлено міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни, у відповідності до навчальних планів Національного авіаційного університету (НАУ), які визначають зміст і раціональне планування навчання з урахуванням потреб, відповідають сучасним вимогам, сприяють удосконаленню навчального процесу, а отже, і підвищенню рівня підготовки фахівців. Розкрито структуру, практичну спрямованість, значення вивчення навчального курсу інформатики і основ комп’ютерного моделювання для формування у студентів-архітекторів базової інформатичної компетентності як базису і обов’язкової передумови наступного формування у них фахово-інформатичної компетентності.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.