LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Кудерміна, О. І.; Лісун, С. Л. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: групові норми діяльності, нормативна регуляція поведінки, соціальні норми, суб’єкт правоохоронної діяльності., 34.01 [УДК 159.9]
Стаття присвячена аналізу психологічних особливостей нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України. В межах піднятої для обговорення проблеми автори здійснили спробу розглянути систему нормативної регуляції поведінки людини, поняття соціальних норм та групових норм діяльності. В ході проведеного теоретичного дослідження автори прийшли до висновку, що регуляція поведінки поліцейського здійснюється шляхом складної взаємодії соціальних норм (актуальних для конкретно-історичного періоду його існування) та ієрархічної системи особистісних цінностей (притаманних для даного працівника правоохоронних органів). Шлях формування соціально очікуваної системи нормативної регуляції працівників Національної поліції України – це тривалий та складний процес трансформації правових засад діяльності, групових (діяльнісних) норм поведінки правоохоронця та модифікації проголошених норм діяльності в особистісні норми поведінки людини, що здійснює правоохоронні функції.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.