LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Довгополова, Л. Д. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: етапи розвитку методу проектів, історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці, метод проектів., УДК 371.3(045)
У статті розглянуто історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці, виділено етапи розвитку цього методу та уточнена періодизація. Підкреслюється значна роль, яку відігравав і відіграє метод проектів у  вирішенні проблеми розвитку пошуково-пізнавальних навичок студентів, формування у них уміння самостійно конструювати свої знання, бачити, формулювати і розв’язувати проблему, що розширює можливості для досягнення психологічної зрілості та сприяє успішному входженню студента у професійну діяльність. Автор висловлює думку про те, що сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних методів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учасників навчального процесу, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.