LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Архипов, О.Є.; Петренко, М.А. (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: ноніусний підхід; онтологія; цінність інформації; експертно-аналітичний метод; інформаційні ресурси; ієрархія
В статті розглянуто проблему експертно-аналітичного визначення цінності інформації (інформаційних ресурсів), яка через суб’єктивізм експертів та можливі спрощення процедури оцінювання призводить до збільшення імовірності помилок в результатах експертизи. Щоб запобігти цьому, доцільно певним чином регламентувати проведення процедури прямого експертного оцінювання, обмеживши в ній передумови виникнення суттєвих суб’єктивних похибок. Зокрема цим вимогам задовольняє застосування так званого ноніусного підходу до визначення цінності інформаційних ресурсів, що, однак потребує попередньої структуризації інформації у відповідній предметній сфері (галузі діяльності). Вдалою формою такої структуризації є онтологічна ієрархія інформаційних елементів сфери (галузі) діяльності. На прикладах існуючих застосувань інформаційних онтологічних ієрархій проаналізовано їхні основні властивості. Запропонований підхід до формування інформаційної онтологічної ієрархії, що спирається на структуру існуючих в організації функціонально виробничих зв’язків. Крім того, дослідження цих зв’язків з позицій забезпечення сталості виробничих процесів та якості кінцевої продукції дозволяє отримати достатньо прозорі оцінки цінності інформаційних елементів, що утворюють різні рівні інформаційної онтології.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.