LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
БАК, Г.О.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: транснаціональні корпорації; українські корпорації; бізнес-середовище; фінансово-промислові групи;, 339.92
Відзначено, що транснаціональні корпорації знаходяться в центрі світового господарства. Здійснений аналіз інституційно-генетичних особливостей формування бізнес-середовища в Україні. Визначено причини, які стримують розвиток корпорацій та недостовірно відображають реальну картину глобалізації українського бізнесу, чим і пояснюється ситуація, чому жодна українська корпорація не входить до переліку найбільших корпорацій світу.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.