LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Корченко, О.Г.; Горніцька, Д.А.; Захарчук, Т.Р. (2010)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
Ефективна реалізація експертних оцінок (ЕО) в значній мірі залежить від правильного підбору експертної групи (ЕГ), формування якої є достатньо складним завданням. Це, в першу чергу, пов'язано з визначенням якості такої групи [1]. Вирішення цього завдання пов'язане зі складністю врахування відомих властивостей якостей експертів та психофізіологічних особливостей людини, від яких значною мірою залежить успішність виконання ним обов'язків, пов'язаних з реалізацією експертизи. Також існує суперечність між прагненням зменшити витрати на експертизу шляхом використання кожного експерта для оцінки широкої номенклатури об'єктів (це зменшує загальну кількість ЕГ) і прагненням збільшити точність та надійність ЕО вузької номенклатури об'єктів по відношенню до якої експерт є найбільш компетентним (це збільшує загальну кількість ЕГ) [1-3]. При організації експертиз в різних сферах для підвищення їх об'єктивності здійснюється оцінка якості експертів [2,3,7]. Достатньо часто при реалізації експертиз в сфері інформаційної безпеки зазначені оцінки не враховуються [4-6], що безумовно впливає на їх об'єктивність. Існує низка методів призначених для реалізації таких оцінок [1], і важливо мати рекомендації щодо вибору найбільш ефективного. У цьому зв'язку актуальною задачею при реалізації експертиз у сфері інформаційної безпеки є вибір ефективних методів для проведення відповідної процедури оцінки. Одними із поширених таких методів є апріорні, за допомогою яких здійснюється оцінка експертів до початку виконання ними професійних обов'язків. У цьому зв'язку метою даної роботи є дослідження апріорних методів оцінки якості експерта з метою визначення параметрів, за якими можна здійснювати їх вибір.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.