LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Семенюк, А.О.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 343.851
 Внаслідок глобальної інтеграції та посилення суперництва між країнами на світовій арені суттєво зросло значення інформації для досягнення політичних та економічних цілей. «Інформаційна» агресія та інформаційні війни стали невід’ємною частиною політики багатьох країн. Сучасні інформаційні технології дають змогу реалізувати власні інтереси без застосування військового інструментарію, послабити або, навіть, зруйнувати конкуруючу державу, не застосовуючи сили, за умови, якщо ця держава не усвідомить реальних і потенційних загроз негативних інформаційних впливів та не створить дієвої системи захисту і протидії цим загрозам.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.