LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Левківський, І.І.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: УДК 336.71
В статті досліджено поняття ризиків запозичень у банківському секторі в цілому, та на банківському ринку України зокрема. Розглянуто основні негативні ефекти: доларизація економіки та підвищена ймовірність різкого виводу капіталів з країни. В статті розглянуті приклад фінансових криз у різних країнах та виведено спільні елементиТакож досліджено перспективи майбутнього фінансової системи України внаслідок зовнішніх запозичень та розроблення пропозицій щодо нівелювання негативного впливу, які несуть в собі ігнорування ризиків запозичень у банківському секторі.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.