LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Гудзенко, О.В.; Інститут мікробіології і вірусології ім .Д. К. Заболотного НАН України, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 577.152.32
 Останнім часом ферменти мікробного походження набувають все більшого значення в різних областях промисловості: харчовій, фармацевтичній та хімічній. Особливий інтерес у дослідників викликають глікозидази, ферменти класу гідролаз (О-глікозид-гідролази), які здатні каталізувати гідроліз О-глікозидних зв'язків у глікозидах, оліго-, полісахаридах, гліколіпідах та інших глікокон'югатах. Одним з таких ензимів є а-Ь-рамнозидаза (a-L-рамнозид-рамногідролаза - К.Ф. 3.2.1.40), яка гідролітично відщеплює кінцеві невідновлені а-1,2, а-1,4 і а-1,6 зв'язані залишки L-рамнози в природних продуктах, таких як нарингін, рутин, кверцитрин, гесперидин та інших рамнозовмістних глікозидах. Здатність продукувати а-Ь-рамнозидази зустрічається серед мікроорганізмів різних таксономічних груп - бактерій, мікроміцетів, але відомий лише один дріжджовий продуцент цього ензиму - Pichia angusta Х349. На відміну від більшості а -Ь-рамнозидаз ензим, який синтезує даний штам дріжджів, є внутрішньоклітинним, тому для його виділення необхідно руйнування клітини.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.