LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Іванкевич, О.В. (2010)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
 Розвиток інформаційного простору України і збільшення кількості паперових та електронних документів у бібліотеках викликає проблеми ефективної роботи з матеріалами, а також своєчасного знаходження потрібного документа.  Проблема може бути вирішена завдяки використанню засобів автоматизації процесів пошуку, заснованих на застосуванні комп’ютерних систем. Робота присвячена створенню бази даних та системи інформування користувачів бібліотек вищих навчальних закладів щодо наявності та місцях збереження літератури. Досліджено існуючі механізми одержання, зберігання й обробки даних та особливості підвищення продуктивності бібліотечних комп'ютерних систем
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.