LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
МАТВІЙЧУК-СОСКІНА, Н.О.; Національна академія управління (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: міжнародний маркетинговий менеджмент; маркетинг споживчого дозволу; Інтернет-маркетинг; міжнародний маркетинг; мобільний маркетинг; міжнародні комунікації;, 004 [339.138]
У статті автором запропоновано шляхи запровадження маркетингу споживчого дозволу якодержання особистої інформації від клієнта та дозволу на певні види її комерційного використання в струк-туру інформаційних продуктів системи міжнародного менеджменту. Це дозволяє ефективно використовува-ти такі інструменти міжнародного менеджменту, як тотальне управління якістю, менеджмент відносин ізклієнтами, латеральний маркетинг, менеджмент соціальних медіа, менеджмент змін. Елемент споживчогодозволу став невід’ємною складовою в боротьбі глобальних брендів за лояльність споживачів. Використанняміжнародного досвіду українськими підприємствами дозволить їм формувати нові стандарти взаємин із кліє-нтами та моделі дієвого орієнтованого на клієнтів менеджменту.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.