LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
СОСНІН, Олександр Васильович; Національна академія державного управління при Президентові України; САВЧЕНКО, Світлана Вікторівна; слухачка Національної академії державного управління при Президентові України (2013)
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 321:(430) (045) [001.73]
Незаперечно, що умови інформаційного обміну в природі взагалі і в людському співтоваристві, зокрема, завжди підпорядковано завданням розвитку або регресу. Саме в процесах обміну інформацією люди і суспільства обирають лінію поведінки, задовольняючи і реалізуючи інтереси, адаптуються за допомогою нових знань і освітніх програм до змін умов існування в світі, передають прийдешнім поколінням досвід минулого та сьогодення, і, одночасно, прогнозують майбутнє.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.