LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
БОРКОВСЬКІ,, КШНИШТОФ; Вища Школа Туризму та Екології Sucha Beskidzka, Академія Фізичного Виховання – Краків, Польща; ГРАБІНСЬКІ,, ТАДЕУШ; Економічний Університет, Краківська Академія – Краків, Польща (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: в’їзний туризм; туристичний сектор; туристичний рух в Кракові;, 332 (045) [338.48]
Головною метою дослідження було одержання загальної інформації щодо якості та обсягу в’їзного туризму з України до Польщі. Для даного дослідження була обрана група туристів, які прибули до Кракова в період з 2003 по 2011 роки. Групу було поділено на дві підгрупи: одну з «польськими коренями», а другу без таких коренів. Метою даного дослідження є представлення аналізу споживацької поведінки в обох групах. Процес прийняття споживацьких рішень досліджено шляхом застосування всебічних методів, починаючи від опитування (інтерв’ю) працівників туристичного сектора, екскурсоводів, митної адміністрації та ін. шляхом досліджень цільових груп, і закінчуючи спостереженнями за бюро подорожей та на базі широкого огляду галузевої літератури.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.