LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Волков, Є.О.; Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: 336.225.6 [УДК 339.9]
У статті розглянуті сучасні  підходи до визначення змісту податкової оптимізації зовнішньоекономічних операцій як на рівні держави та і на рівні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Досліджуються податкові механізми регулювання зовнішньоекономічних процесів. Розглянуто комплексний підхід до митно-тарифної та внутрінаціональної податкової політики, який спрямований на захист інтересів вітчизняних товаровиробників, веде до входження країни в світове економічне господарство конкурентноспроможним партнером для інших його суб‘єктів. Запропоновано новий показник мотивації підприємницької активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Ключові слова:  оптимізація, зовнішньоекономічні операції, оподаткування, податкове регулювання, податкова система, митно-тарифне та внутрінаціональне оподаткування, зовнішньоекономічні відносини, відкрита економіка.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.