LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
БІЛА, С.О.; Національний авіаційний університет Інститут Міжнародних відносин (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: регіональний розвиток; регіональна економіка; державна регіональна політика; ризики; конкурентоспроможність; регіональні економічні комплекси; диверсифікація; регіони; Україна;, 352 (477) [332.14]
У статті визначено місце регіональної економіки у системі регіонального розвитку, висвітлено місце та роль реформування регіональних економічних комплексів у системі державної регіональної політики. Особлива увага приділена дослідженню базових ризиків (ендогенного та екзогенного походження), їх впливу на регіональний розвиток внаслідок посилення відкритості української економіки за умови підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. Виявлено базові тенденції, стратегічні перспективи диверсифікації регіональних економічних комплексів в Україні (у т.ч. на прикладі економіки старопромислових регіонів) як основа зростання конкурентоспроможності регіонального розвитку. Висвітлено інституційні можливості, що створює для диверсифікації регіональних економічних комплексів участь України (та її регіонів) у проектах і програмах ЄС, пов’язаних із стимулюванням регіонального розвитку.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.