LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ІВАНИЦЬКА, О.М; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: державне регулювання; фінансові потоки; державні механізми детінізації економіки; тіньова економіка; легалізація доходів та капіталів; фінансова амністія; корупція; державне управління; боротьбаз відмиванням доходів; одержаних злочинним шляхом;, 351(338.24)(354)
В статті розглядається проблематика державного регулювання детінізації фінансових по-токів в Україні, роль держави щодо створення умов для зниження рівня тіньової економіки. Автор порівнюєрізноманітні точки зору з цього питання вчених, політиків, експертів, аналізує основні причини цієї проблеми взагальному розумінні та як питання державного управління. У статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до визначення тіньової економіки та її структурних елементів; аналіз механізмів дер-жавного регулювання у сфері детінізації фінансових потоків, зокрема у сфері протидії відмиванню доходів,одержаних злочинним шляхом; напрямків оптимізації механізмів державного регулювання у цій сфері.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.