LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Копей, Б. В.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Парайко, Ю. І.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Стефанишин, О. І.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Шостаківський, І. І.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 621.671(047) [УДК 622.276.53]
Надійність пар тертя і, зокрема, поверхонь зубів зубчастих передач ШСНУ, для яких є характерними великі і нерівномірні навантаження, в значній мірі залежить від режимів змащування та властивостей мастильних матеріалів. Авторами знято та проаналізовано частотні спектри вібрації редуктора модельної установки в процесі експлуатації під навантаженням за умови змащування чистою та відпрацьованою оливою І-40. Проведені дослідження показали, що якість оливи має безпосередній вплив на величину амплітуди вібрації редуктора. Впровадження у промисловість нової енергоресурсозаощаджуючої і екологічно чистої ХАДО-технології є особливо актуальним в умовах нинішньої енергетичної кризи і підвищеного енергоспоживання.Суть технології полягає в додаванні до оливи спеціальної ремонтно-відновлюючої суміші (РВС), внаслідок чого на контактних поверхнях деталей утворюється шар металокерамічного покриття.Авторами запропоновано в додаток до ХАДО-технології використовувати мідь, яка має високі антифрикційні властивості.Проведені дослідження показали, що дрібнозернистий порошок міді, як добавка до оливи після припрацювання істотно впливає на роботу зубчатої пари, а саме на значення амплітуди спектрів вібрації в процесі експлуатації, які є значно меншими після введення в оливу порошку міді.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.