LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Пазюра, Н. В. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: альтернативні програми, ментор, професійний розвиток, сертифікація, середня школа, учитель., УДК 37.013.74
Стаття присвячена питанню підготовки учителів в США нетрадиційним шляхом - за допомогою альтернативних програм. Автор надає загальну характеристику таких програм: аналізує їх зміст, розглядає форми і методи підготовки «альтернативних» учителів середньої школи. Розкрита специфіка програм альтернативної підготовки - це спрямованість на потреби регіону (штату), в якому вони були запроваджені, скорочений термін навчання(від 1до 3 років), забезпечення учителів – новачків необхідним психолого-педагогічним супроводом у перший рік роботи учителя. У роботі проаналізовані вимоги до тих, хто бажає одержати професію учителя за нетрадиційними програмами, а також до менторів – досвідчених учителів, які надають необхідну психологічну підтримку та педагогічну підготовку на місце роботи. Увагу спрямовано і на аналіз ролі соціальних партнерів в організації та проведенні альтернативних програм. Зроблений висновок щодо важливості такого типу педагогічної підготовки для забезпечення необхідної кількості педагогічних працівників та підтримки високих стандартів освіти в США.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.