LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Бакуменко, С.М.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 629.735.33(043.2)
 Наряду з розвитком авіаційної техніки в провідних країнах світу, приділяється велика увага модернізації засобів що забезпечують багаточасові, швидкісні перельоти з великою кількістю пасажирів, які здійснюють значний вплив на ефективність безпечного і економічного застосування авіації і реалізацію її потенційних можливостей. Блискавка є найбільш небезпечним та старовинним електричним явищем, вона не має достатнього теоретичного та експериментального підтвердження, тому структура, призначення і функціональні особливості засобів протимолнієвого захисту зазнали значного розвитку. Історія авіаційних катастроф що сталися через ураження блискавкою починається ще з часів перших польотів і продовжується по сьогоднішній день.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.