LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Поліщук, Л.І.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 341.9(043.2) [УДК 656.7.072]
 Повітряні перевезення виконуються на підставі договору. Особливу роль серед міжнародних повітряних перевезень відіграють чартерні перевезення, тобто перевезення, що здійснюються за договором повітряного чартеру. За даними ІКАО в Північній Америці та у Європі отримали розвиток наступні три типи комерційних чартерів: груповий чартер («спеціалізовані групи» з пропорційним розподілом видатків і чартер з попереднім бронюванням місць), чартерні перевезення типу «інклюзив тур» і єдиний чартер. Що стосується групових чартерних перевезень, то прийнято виділяти дві форми групових чартерних перевезень: чартерні перевезення типу «спеціалізовані групи» чи групи, об'єднані спільним інтересом, і чартерні перевезення типу «неспеціалізовані групи. Умови, за яких чартерне перевезення можна було віднести до типу «спеціалізована група», були визначені у 045 Резолюції ІАТА. Дана Резолюція передбачала, що для того, щоб група могла вважатися підходящою для перевезення таким рейсом, основні цілі і завдання групи повинні бути іншими,ніж просто мандрування: між членами групи до подачі заяви про чартерне перевезення повинна існувати достатня схожість для того, щоб якось охарактеризувати цю групу і виділити її з широкого загалу.  
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.