LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Харченко, В. П.; Національний авіаційний університет; Тапіа, К. М.; Національний авіаційний університет; Швець, О. В.; ПрАТ Авіакомпанія «АероСвіт», Міжнародний аеропорт Бориспіль (2013)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: correcting maneuver; landing; lateral deviations, 629.7.077(045), боковые отклонения; корректирующий маневр; посадка, бокові відхилення; коригувальний маневр; посадка
The dependence of the acceptable range of aircraft lateral deviations from landing trajectory by appropriate aircraft approach category, at which it is possible its successful completion, is considered Рассмотрена зависимость диапазона допустимых боковых отклонений воздушного судна от траектории посадки при соответствующей классификационной скорости, при которых возможно ее успешное завершение Показано, що виконання успішного заходу на посадку залежить від діапазону допустимих бокових відхилень і точності стабілізації повітряного корабля на траєкторії посадки. Зазначено, що у точці переходу на візуальний політ повітряний корабель може мати відхилення від лінії посадки. Розглянуто бокові відхилення повітряного корабля від траєкторії посадки у горизонтальній площині, коли для приземлення в заданому місці злітно-посадкової смуги виникає необхідність у корегуючому маневрі. Визначено, що для забезпечення безпеки польотів в певних метеорологічних умовах необхідно врахувати дистанцію потрібного корегуючого маневру. Розглянуто величину бокового відхилення повітряного корабля від траєкторії посадки, яка може бути виправлена при маневруванні після прольоту точки мінімуму. Проаналізовано отримані графіки, з яких видно, що менша швидкість повітряного корабля при заході на посадку забезпечує більший резерв часу пілотові, результатом чого є збільшення дистанції маневрування для усунення бокових відхилень повітряного корабля
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.