LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Ковальчук, Людмила Василівна; НТУУ «КПІ»; Бездітний, Віктор Тимофійович; Департамент спеціальних телекомунікаційних систем захисту інформації (2006)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: Інформаційна безпека, УДК 691.321
В статті розглядається питання про незалежність статистичних тестів з набору, яким тесту­ються генератори випадкових чисел. Вводиться поняття незалежності тестів, як статистичної незалежності подій, пов'язаних з проходженням тестів. Використовуючи доведену в статті теорему (про розподіл частки послідовностей, які пройшли всі тести з тестованого набору), побудовано процедуру перевірки наборів статистичних тестів на незалежність. Наводяться результати тестування наборів з деяких тестів NIST, наводяться межі для довірчого інтервалу в залежності від кількості тестів у наборі.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.