LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ПЕТРЕНКО, О.О.; Національний авіаційний університет (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: фінансова глобалізація; фінансові дисбаланси; фінансові ризики; періодизація фінансової глобалізації; світові валютні системи;, 336.049.3
У статті проаналізовано еволюцію фінансової глобалізації через призму генезизу та розвитку глобальних фінансових дисбалансів та їх ролі у генеруванні кожного наступного циклу розвитку. Саме розгляд глобальних фінансових дисбалансів у зв’язці з категоріями «глобальний фінансовий ризик», «глобальна фінансова криза» та їх кореляція з катоегорією «фінансова глобалізація» дазволив дійти висногвку про те, що виникнення фінансових дисбалансів спричиняло перехід фінансової глобалізації до нового етапу, а суперечність фінансових дисбалансів уповільнювала її розвиток. І оскільки наразі гостро постають питання глобальних інституційних проблем, що спрямовані на покращення соціальних умов зміни науково-практичної парадигми економічного розвитку, в даному конкретно-історичному вимірі шляхом еволюції неоліберального капіталізму, то врахування результатів даного дослідження допоможе при проведенні політики інституційного перетворення регулювання як на глобальному, так і на макро- і мікро-рівнях.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.