LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Дяченко, О. О.; Пристайко, О.П. (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: УДК 65.012.32.018 (045)
В статті дослідженні питання якості в умовах глобалізації ринку, що є актуальним для всіх країн і організацій, тому що тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Швидкість, з якою відбуваються зміни у світі, їхня неймовірна складність і тісний взаємозв`язок з усіма сферами життя людини, - обумовлює необхідність постійного пошуку нових, більш ефективних і таких що відповідають вимогам сьогоднішнього дня теорій, методів і інструментів підвищення якості продукції та послуг.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.