LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Доценко, С.В.; Національний транспортний університет, Київ; Мулик, А.І.; Національний транспортний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 621.396(043.2)
 Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші) функції і мають обмежене експлуатаційне призначення. Загальна площа лісового фонду України складає близько 10,8 мільйонів гектарів. Лісами вкрито лише 15,7% території, що значно менше, ніж лісистість більшості розвинених країн світу. Нерівномірність розміщення лісів є наслідком різноманітних природних умов, але більшою мірою -впливу господарської діяльності людини, яка призвела до знищення лісів. Ліси, як цінний скарб України, підлягають охороні і захисту, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб, а також раціональне використання.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.