LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Захарчук, Н. В. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: зміст освіти, організація навчання, принципи добору змісту освіти, фундаменталізація, фундаменталізація змісту освіти., УДК 378.141 (045)
Стаття розглядає одну з важливих проблем сучасності у сфері теорії навчання – проблему добору змісту освіти як у загальноосвітній школі, так й у вищих навчальних закладах. Автор аналізує окреслену проблему з огляду на сучасний процес фундаменталізації змісту освіти. Метою статті є запропонувати відповідні принципи систематизації та добору змісту освіти, дотримання яких забезпечать оптимальну організацію та проведення навчальної роботи в умовах фундаменталізаційних процесів. Відповідно до мети рекомендовано принципи відбору змісту освіти, до яких автор відносить орієнтацію змісту освіти на функціональне використання одержаних знань (профільне/ професійне спрямування знань, їх практична значущість); здійснення добору змісту освіти зважаючи на фундаментальний характер знання (можливість здобувати нове знання на основі вже отриманого); сучасний характер знання, що відповідає вимогам суспільства, відображає існуючий стан речей; та орієнтацію змісту освіти на формування особистісних цінностей учнів і студентів.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.