LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Турчин, І. М. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: Велика Депресія, життєвий шлях, Інститут культурної справи, освітньо-політична діяльність, Рух за народну культуру, Соціальна служба для промисловості., УДК 37.011.3-051(092)(81) «19» П. Фрейре
У статті розкрито головні періоди життєвого шляху Пауло Фрейре - відомого бразильського освітянина, педагога, філософа, політика та громадського діяча ХХ століття. Закцентовано увагу на таких аспектах, як сім’я, навчання, освітня та політична діяльність, вигнання, повернення в Бразилію та робота у різних організаціях. Висвітлено формування життєвих принципів та наукових поглядів на основі досліджених матеріалів про політичний клімат Бразилії, зокрема, економічну кризу, а також головні етапи життя Фрейре. З’ясовано біографічні дані визначного діяча в царині педагогіки та філософії. Визначено, що життєвий шлях Пауло Фрейре ще не достатньо досліджений в українській педагогіці. Описано окремі роботи бразильського освітянина для кращого розуміння його поглядів та переконань. Викладені у роботі факти підтверджують високий професіоналізм, моральні принципи та відданість справі Пауло Фрейре.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.