LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Капеліста, І.М.; Національний авіаційний університет, Київ; Долинний, В.В.; Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 623.644(043.2)
 Проблема створення картографічної основи для систем відображення поточної обстановки в районі аеропорт сьогодні є надзвичайно актуальною. Наявність карт територій аеропортів і прилеглих до них зон дає можливість нанесення символів рухомих об'єктів на фоні цих карт, що вирішує одну з головних задач побудови навігаційно-управляючих систем. Картографічна інформація при цьому використовується як елемент динамічної сцени, яка відображає не тільки повітряну обстановку, але й надає наочну інформацію про рух всіх транспортних засобів на території аеропорту.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.