LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Антропченко, А.К.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 504.056:656(043.2) [УДК]
 За останні десятиліття у зв'язку з розвитком авіаційного транспорту істотно загострилися проблеми його впливу на навколишнє середовище. В результаті авіатранспортних перевезень відбувається забруднення Грунтів, водних об'єктів та атмосфери. Тобто, здійснюється опосередкований вплив на стан Ґрунтових вод. Адже Грунтові води утворюють верхній водоносний шар, який залягає на першому від поверхні водотривкому пласті. І тому води не перекриті зверху водотривким шаром, за рахунок чого вони поповнюються забруднюючими речовинами, які просочується крізь Грунт та надходять з поверхневих водойм.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.