LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Самойленко, Денис Николаевич; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Блінцов, Володимир Степанович; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (2014)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: Інформаційна безпека, інформаційний ресурс, захист інформаційного ресурсу, захист сайту, модель інформаційного ресурсу, синергетика, синергетична модель, 004.738.5 [УДК 004.056.5]
Ускладнення сучасних мережних інформаційних ресурсів, впровадження у них інтелектуальних рішень з нелінійними зв’язками між елементами вимагає використання для їх опису адекватного математичного апарату. Наявні підходи, в основному, ґрунтуються на засобах системного аналізу, кібернетики, теорії ігор – детерміністичних математичних методах. Це обмежує можливості опису систем з великою кількістю елементів та принципово нелінійними зв’язками між ними, особливо у нерівноважних станах, які можуть виникати при спробі атак на інформаційні ресурси. Запропоновано структурну модель захищеного інформаційного ресурсу з архітектурою, що відповідає вимогам нормативної документації України та стандартів. У складеній моделі виявлено основні ознаки, типові для синергетичної системи. Використання математичного апарату синергетики дозволить більш якісно описати процеси, що супроводжуються виведенням системи з рівноваги, виділити ознаки наближення системи до точок біфуркації та розвинути засоби реалізації виведення системи з нерівноважних станів.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.