LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Маннапова, О. В.; Одеська національна академія харчових технологій; Соколов, О. Д.; Одеська національна академія харчових технологій (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 621.891
На машині тертя у діапазонах швидкостей від 0,47 до 4,16 м/с і навантажень від 0,5 до 4,5 МПа виконано дослідження зношування ряду покриттів суцільної і гетерогенної структури для визначення впливу структури і твердості на зносостійкість. Визначено градієнт зносу покриттів по їх мікротвердості в діапазоні від 3 до 19,5 ГПа. Показано, що кореляція між зносом і твердістю виявляється тільки для покриттів з однаковим типом структури усередині своїх груп і величина градієнту зносу у різних структурних групах різна, що підтверджує структурно-енергетичну модель зношування гетерогенних покриттів
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.