LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Косторнов, А. Г.; Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича; Фущич, О. І.; Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича; Горбань, В. Ф.; Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича; Чевичелова, Т. М.; Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича; Костенко, О. Д.; Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: композиційний антифрикційний матеріал (КАМ); вто- ринні структурні мастильні плівки; склад; структура; швидкість ковзання; тиск; температура; тертя; коефіцієнт тертя; знос; синтез; механічні влас- тивості, УДК 621.762
Досліджено тертя робочої пари вал (контртіло із сталі 65Г) – вкладиш (зразок із КАМ Fe – W – CaF2) насухо на повітрі за підвищеної (5 м/с) швидкості ковзання і незначних (0,64 – 1,28 МПа) тисків. Установлено, що наслідком діючих при терті факторів і процесів являється: деформація поверхневих шарів матеріалу, які приймають участь у терті; синтез на поверхні матеріалу вторинних структурних мастильних плівок, котрі запобігають контакту робочих поверхонь пари тертя і визначають та забезпечують композиційному матеріалу необхідні антифрикційні властивості. Показано, що вторинні структурі мастильні плівки мають змінені, в порівнянні з вихідним матеріалом, хімічний і фазовий склад, структуру і структурний стан та підвищені механічні характеристики (твердості НІТ, модуля пружності ЕІТ, показника нормованої твердості Н/Е, характеристики повзучості СІТ і пружної деформації еs).
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.