LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Дмитренко, А.П.; Сирченко, Г.А.; Хорошко, В.А. (2010)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
Сьогодні віруси, хакери і комп'ютерні пріступнікі - це тільки деякі з тих неприємностей, з якими щодня стикаються служби безпеки організацій, фірм, банків, підприємств і звичайні користувачі. І в зв'язку зі збільшенням числа комп'ютерних злочинів, особливо при використанні мережі Internet і доступу до віддалених об'єктах, зараз для фахівців, відповідальних за безпеку інформації, важливо, як ніколи, визначати, розробляти систему безпеки і керувати нею. Запобігаючи нові загрози несанкціонованого проникнення в них. Важливо також навчитися запобігати й уникати цих загроз у майбутньому
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.