LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Зарубінська, І. Б. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: соціальна компетентність, соціальний інтелект, соціальні вміння, комунікативна компетентність, когнітивна компетентність, навички невербального декодування., 005.336 [УДК 378 035]
У статті дається визначення поняття соціального  інтелекту як когнітивної складової соціальної компетентності. Розглядається історія розвитку цього феномену та аналізується досвід його експериментального дослідження. Обґрунтовується висновок про те, що на сьогоднішній час не існує єдиного уніфікованого інструменту вимірювання соціального інтелекту: усі згадані методики досліджують кількісні та якісні показники розвитку окремих його аспектів, тому мають використовуватися як взаємодоповнюючі, а висновок про рівень розвитку когнітивного компоненту та соціального інтелекту в цілому має бути результатом глибокого аналізу взаємодоповнюючих та взаємоперевіряючих фактів.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.