LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ТКАЛЕНКО, С.І.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», (2012)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: глобалізація; регіоналізація; інтеграція; внутрішньорегіональна торгівля; стратегії; бізнес і ТНК;, 339.9.
Досліджується вплив глобалізації, регіоналізації на бізнес, перш за все ТНК. Зазначається, що ці процеси передбачають пожвавлення міжнародної взаємодії та зростанню відкритості економіки, й приносять як позитивний, так і негативний ефект. Увага акцентується на тому, що великі підприємства зосереджують свою діяльність переважно у регіональних блоках, в межах тріади, де на підставі статистичного аналізу показано, що внутрішньорегіональна торгівля становить більше 50%. У зв’язку з цим слід враховувати особливості регіональних блоків, вплив глобалізацій них інтеграційних процесів в процесі розробки стратегій бізнесу для досягнення своїх цілей.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.