LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Чемериська, О.О.; Національний авіаційний університет, Київ (2012)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: 656.73.022.4(043.2) [УДК 347.824]
 В умовах швидкого економічного розвитку міжнародні перевезення набувають все більшого значення, а тому правове регулювання транспортних відносин визнається вирішальним та актуальним питанням на даному етапі розвитку нашої держави. З розвитком науково-технічного прогресу збільшується роль повітряних перевезень, які дозволяють  швидко та зручно здійснити авіаперевезення. Важливу роль серед міжнародних авіаційних перевезень займають чартерні перевезення, а саме перевезення, що здійснюються за договором повітряного чартеру. Популярність чартерних перевезень зумовлює інтерес для дослідження правових аспектів їх здійснення, перш за все, це стосується договору  на підставі якого виконується чартерне перевезення.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.