LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ГАНІЧ, Л.В.; Донецький національний університет (2014)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: ринок праці; зайнятість населення; ринкові відносини; безробіття; рівень; працевлаштування; навантаження;, 331.5.024.52
В статті досліджено рівень безробіття на ринку праці України, який має місце в тому, щосеред факторів, що визначають соціальну організацію економіки, одним з основних є людина та її трудовадіяльність. Від участі людини у продуктивній діяльності залежить дія всіх основних факторів, так як самепроцес реалізації фізичних і творчих здібностей і є те, що визначає прогрес у суспільстві, соціально-економічний розвиток та умови задоволення різноманітних потреб. Одним з найважливіших показниківекономічного здоров'я суспільства завжди був стан ринку праці. Його стабілізація сприяла поліпшеннюекономічниих показників роботи України, зростанню добробуту населення. Таким чином, на ринку працідержави має особливе значення підтримка регіональних та галузевих пріоритетів, що стимулюють процесстворення нових, додаткових та збереження наявних високопродуктивних робочих місць та створення їх набазі широкого розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості за умов формування дійовогоінвестиційного і фінансового механізму.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.