LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Кадильникова, Т. М.; Лазарєва, Є. Д. (2016)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: освітній проект, індекс компетенції, функціонал якості освіти, проектний трикутник, ефективність навчання, факторний простір, ієрархічна модель., УДК 159.923.2
Стаття присвячена аналізу результатів дослідження системи динамічних чинників, що визначають якість продукту освітнього проекту у ВНЗ. На основі проведених теоретичних досліджень розроблено та описано модель системи оцінки якості продукту освітнього проекту, де виділено місце інноваційним технологіям. На підставі математичної обробки результатів експериментальних досліджень обґрунтовано статистичні методи прогнозування. Одержано адекватні моделі визначення основних компонентів індексу компетенції користувачів освітніх проектів, що дають можливість створити фундаментальний підхід до визначення очікуваної якості продукту в межах фіксованого показника ресурсного забезпечення з метою його подальшого відбору до освітньої програми.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.