LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ДЕМ’ЯНЧУК, Д.О.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: циклічність; антициклічне управління і регулювання; антикризове управління і регулювання; національні заощадження; нагромадження та використання заощаджень через інвестування; надмірні заощадження; “вимушені” заощадження;, 336.74 [338.23]
В статті відзначаються особливості циклічності розвитку світової економіки початку ХХІст., які вимагають проведення глобального антициклічного регулювання. Глобальна фінансово-економічна кри-за 2008-2009 рр. виходить за межі звичайної циклічності, тому необхідно виявити характерні риси антициклі-чного управління початку ХХІ ст. В статті розглядається антикризове управління і регулювання як ключовіскладові антициклічного управління та регулювання, інструменти такого регулювання. Серед таких інструме-нтів важливе місце належить національним заощадженням. Необхідний та оптимальний обсяг заощаджень всуспільстві є найважливішим чинником подолання штучного розмежування та відокремленості фінансовогосектору від реальної економіки. Таке бачення місця заощаджень в поєднанні фінансового та виробничого сек-торів економіки ґрунтується на кейнсіанській моделі антициклічного та антикризового управління. В статтітакож розглянуто проблему “вимушених” заощаджень та доведено необхідність їх залучення для кредиту-вання економіки.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.