LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
КАТЕРНА, О.К.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету; ЮРЧУК, Л.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: маршрутизація перевезень; єдина автоматизована система; інформаційні програми підтримки;, 656.022
В статті міститься аналіз ефективності використання основних сучасних програм інфор-маційної підтримки, що застосовуються логістиками, доказується необхідність і можливість використаннятакого роду програм у процесі складання, прогнозування та планування маршрутів перевезення. Актуальністьпредставленої статті не викликає сумнівів, оскільки на сучасному етапі розвитку ринку інформаційних техно-логій та ринку транспортних послуг постало нагальне питання впровадження системи організації складаннята планування маршрутів доставки вантажів. Дану проблему можна вирішити саме за допомогою застосу-вання систем автоматизації робіт, що стосується як складання маршрутів перевезень, взаємозв’язку йогоучасників, так і узгодження дій управління всіма процесами, що протікають на підприємстві. В даній статтіпроведена глибока робота щодо визначення найяскравіших представників програм інтегрованої комплексноїпідтримки, призначених саме для транспортної логістики, що виконуватимуть завдання, що стосуються про-ектування та моделювання маршрутів, та необхідність їх застосування. В результаті проведених дослідженьвстановлені основні переваги та функціональні можливості застосування таких програм, а також обґрунто-вана необхідність створення і впровадження на сучасних транспортних підприємствах технологічних засобів,що роблять величезний внесок в процес управління транспортом на маршрутах перевезення.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.