LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Панарін, В. Є.; Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; Свавільний, М. Є.; нститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; Хомінич, А. І.; Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; Кіндрачук, М. В.; Національний авіаційний університет; Корбут, Є. В.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: УДК 681.891
Наведено з літературних даних та проаналізовано фізикохімічні процеси, що відбуваються на крайці різального інструменту під час роботи. Розглянуто поведінку твердих сплавів та швидкорізальних сталей в умовах різання та домінуючі механізми їх руйнування. Вказано шляхи підвищення ріжучої здатності інструменту та подовження терміну його служби. Одним із перспективних методів вирішення проблеми є створення композиційних покриттів. Ефективним зміцнювачем цих покриттів можуть слугувати вуглецеві нанотрубки. Наведено фотографії експериментально отриманих покриттів з вуглецевих нанотрубок на модельних підкладках, що мають структуру повсті.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.