LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Сушко, С.О.; Фомичова, Л.Я.; Киценко, П.C. (2010)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
Як відомо, злам шифру модульного гамирування, для якого гама є періодичною послідовністю знаків абетки, проводиться в два етапи [1-4], на першому з яких обчислюється період гами, а на другому - знаходиться сама гама. Для визначення періоду гами застосовується тест Казіскі[5], оснований на періодичності потоку ключів і частому повторюванні певних буквосполучень у природних мовах. Це означає, що коли в криптограмі зустрічаються два однакових відрізка, то з великою імовірністю відстань між ними кратна довжині періоду гами. Для уточнення періоду гами і її подальшого визначення використовують уведений у практику криптоаналізу У.Фридманом [1] індекс збігу -ймовірність збігу двох навмання вибраних букв у рядку довжини П, складеному з букв абетки.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.